Modell av klumpfisk; avgjutning? Modellen är monterad med en metallten på en rektangulär sockel av furu. Sockeln ytbehandlad med schellack eller någon liknande lack.

På sockeln sitter en textad papperslapp med följande upplysning fastsatt med häftstift:

KLUMPFISK

FÅNGAD I BYFJORDEN 1942.

GÅVA AV ARNE KARLSON

Av misstag har troligtvis någon märkt modellen med UM3636, vilket i katalogen visar sig vara en klumpfisk inkommen år 1881, vilken anges som destruerad i katalogen.

Denna klumpfiskmodell har tidigare inte fått något UM-nummer och katalogiserats.

I Uddevalla museums årsberättelse för 1942 står den redovisad under

"Andra nyförvärv äro:

Gåvor: Klumpfisk, fångad i Byfjorden, diverse allmogeföremål, några smärre uddevallafynd, Kronometer, dyrbar axelschal från omkring år 1800."

Föremålet hann inte märkas med sitt nya UM-nummer innan det togs från vårdrummet och placerades i monter i Bohushallen, mars 2005. Ganska snart visade det sig att monterglaset satt rejält fast. Vi valde att inte ta till våld och kanske riskera att föremål eller monter fick en skada. UM-numret skrevs därför tills vidare på sockelns baksida.

Ur Nationalencyklopedin, NE.se: Klumpfiskar

Klumpfiskar, Mo´lidae, familj blåsfiskartade fiskar med fyra arter som lever i fria ytvatten i varma och tempererade hav. Den minsta arten, mindre klumpfisk (Ranza´nia laevis [l3:´-]), blir 80 cm lång; de övriga blir 3-4 m långa och väger ca 1,5-2 ton. De är kraftigt sammantryckta från sidorna och runda eller långsträckt ovala. Buk- och stjärtfena saknas, men rygg- och analfenor är välutvecklade. Tänderna i varje käke är sammansmälta och bildar ett papegojnäbbsliknande garnityr. Klumpfiskar kan simma upprätt men ses ofta drivande på sidan. Den bäst kända arten är klumpfisk (Mo´la mo´la), som också sällsynt påträffas vid svenska västkusten. Den är silvergrå och blir upp till 4 m lång. Den äter framför allt maneter och kräftdjur. Äggen är pelagiska; hos en 1,5 m lång hona har man funnit 300 miljoner ägg. Klumpfiskar är ätliga, men köttet är inte uppskattat, varför familjen saknar ekonomisk betydelse.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to