UM31002:8 motsvarar samlingens Låda 8 och har följande innehåll presenterat efter:

Föremålsnummer i samlingen, Vetenskapligt namn, Antal, Anmärkning

Cypraea amarata 1 Amarata?

Cypraea lurida 1

752 Cyprae errones 2

Cypraea errones v: sophiae 1

Cypraea erosa. L 2 Ind. Arkipelagen

Cypraea asellus. 1 Westindien

Cypraea ziczac 1

Omärkt 1

Cypraea hirundo 1

Cypraea variolaria 1

Cypraea globulus 1 Ostindien

Cypraea poraria 1 Tahiti

Cypraea 1 Lossnad

Cypraea vitellus 2 Ind. Oceanen

Cypraea vitellus v: 1

Cypraea pyrum 1

Cypraea arenosa 1 Philippinerna

1330 Cypraea obvelata 2

Cypraea miliaris 1 Hong Kong

Cypraea irrorata 1 Tahiti. Lossnad

1074 Cypraea arabica v: intermedia 1 Ind. Oceanen

Cypraea arabica v: histrio 1

Cypraea arabicula 1 Panama

Cypraea undata 3

Cypraea diluculum 1

Cypraea ocellata 1 Indien

Cypraea turdus 1 Persian Gulf

Cypraea 1

665 Cypraea flammea 2 Flammea?

180 Cypraea arabica 1 Lossnad

Cypraea arabica v: reticulata 2

Cypraea helvola 2 Ind. Oceanen

Cypraea helvola v: hawaiiensis 2

Cypraea annedus 2 Ind. Oceanen. Annedus?

Cypraea cinerea 2 Westindien

174 Cypraea moneta 5 Ind. Oceanen

Cypraea moneta v: icterina 4 Tahiti

Omärkt 2

1415? Cypraea 2

Cypreae carneola 3

Cypraea carneola v: propinqua 2

Cypraea clandestina 2 Ceylon

Cypraea mus. L. 1 Atlantiska Oceanen

Cypraea cribraria 1 Ind. Oceanen

Cypraea felina 1 Ind. Oceanen

Omärkt 1

Cytherea philippinarum 1

Cytherea tripla 1 Senegal

Cytherea mactroides 1

Cytherea radiata 1 Peru

Cytherea rosea 1 Panama

Cytherea prora 1

Cylichna arachis 1 Japan

Delphinula laciniata 1 Nya Holland. Laciniata? Äldre namn på Australien

Diplommatina minutissima 3 Philippinerna. Minutissima?

Diplomphalus abax 0(?) Caledonien Melanesien, Stilla havet

Dentalium octogonum 2 Japan

Dentalium dentalis 1 Corsica

Dentalium tarentinum 1

Dentalium entalis v: agilis 2

215 Dentalium entalis 8(9)? Limmärke

Materialet ingår i snäck- och musselsamling förvarad i specialbyggt mahognyskåp samt i backar och lårar med artbestämda snäckor och musslor ordnade i namngivna askar.

För ytterligare upplysningar om samlingen, se UM31001:1.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to