UM31002:31 motsvarar samlingens Låda 31 och har följande innehåll presenterat efter:

Föremålsnummer i samlingen, Vetenskapligt namn, Antal, Anmärkning

442? Cassis tuberosus 1 Cassis tuberosa. Familj Cassidae

566 Cassis madagascarensis 1 Familj Cassidae

67 Dolium macucatum 1 Tonna. Familj Tonnidae

333 Cassis cornuta 1 Familj Cassidae

616 Cassis flammea 1 Familj Cassidae

422 Triton lotorium 1 Cymatium Lotorium. Familj

Materialet ingår i snäck- och musselsamling förvarad i specialbyggt mahognyskåp samt i backar och lårar med artbestämda snäckor och musslor ordnade i namngivna askar.

För ytterligare upplysningar om samlingen, se UM31001:1.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to