UM31002:35 motsvarar samlingens Låda 35 och har följande innehåll presenterat efter:

Föremålsnummer i samlingen, Vetenskapligt namn, Antal, Anmärkning

498 Strombus inermis 1 Familj Strombidae

351 Strombus accipitrinus 1 Familj Strombidae

138 Strombus pugilis 1 Familj Strombidae

515 Strombus isabella 1 Familj Strombidae

651 Strombus gracilios 1 Familj Strombidae

204 Strombus gibba 2 Familj Strombidae

143 Strombus gigas 1 Familj Strombidae

976 Strombus epidromus 1 Familj Strombidae

1183 Strombus gallus 1 Familj Strombidae

33 Cymbium 1 Familj Volutidae. Är möjligen Melo melo

85 Pterocera chiragra 1 Lambis chiragra. Familj Strombidae

361 Pterocera multipes 1 Lambis. Familj Strombidae

84 Pterocera lambis 1 Lambis lambis. Familj Strombidae

483 Cymbium olla 1 Familj Volutidae

335 Ranella albinaricosa 2 Bursa. Familj Bursidae

88 Pterocera aurantia 1 Lambis. Familj Strombidae

Materialet ingår i snäck- och musselsamling förvarad i specialbyggt mahognyskåp samt i backar och lårar med artbestämda snäckor och musslor ordnade i namngivna askar.

För ytterligare upplysningar om samlingen, se UM31001:1.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to