UM031002:040 motsvarar samlingens Låda 40 och har följande innehåll presenterat efter:

Föremålsnummer i samlingen, Vetenskapligt namn, Antal, Anmärkning

1784 Haliotis cracheradi 1 Familj Haliotidae

77 Haliotis tubifera 1 Familj Haliotidae

78 Haliotis asinina 1 Familj Haliotidae

1007 Haliotis marmorata 1 Familj Haliotidae

80 Haliotis tuberculata 1 Familj Haliotidae. Möjl. Felbestämd

1616 Haliotis ovina 1 Familj Haliotidae

131 Buccinum undatum 2 Familj Buccinidae

106 Haliotis rufa 1 Familj Haliotidae

649 Fissurella crenulata 1 Megathura crenulata? Familj Fissurellidae

74 Haliotis rufescens 1 Familj Haliotidae

76 Haliotis splendens 1 Familj Haliotidae

1770,980, 407? Vermetus sp. 2 Familj Vermetidae

1607 Brechites pulcher 1 Penicillus sp. Familj Clavagellidae

436 Argonauta hians 1 Familj Argonautidae. Klass Cephalopoda

Materialet ingår i snäck- och musselsamling förvarad i specialbyggt mahognyskåp samt i backar och lårar med artbestämda snäckor och musslor ordnade i namngivna askar.

För ytterligare upplysningar om samlingen, se UM031002:001

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to