UM31002:41 motsvarar samlingens Låda 41 och har följande innehåll presenterat efter:

Föremålsnummer i samlingen, Vetenskapligt namn, Antal, Anmärkning

910 Cardium muticum 1 Familj Cardidae

466 Cardium magnum 1 Laevicardium robustum? Familj Cardidae

467 Cardium isocardia 1 Familj Cardidae

300 Cardium flavum 1 Familj Cardidae

659 Cardium elongatum 1 Familj Cardidae

305 Cardium echinatum 1 Acanthocardia echinata. Familj Cardidae

528 Cardium costatum 1 Familj Cardidae

537 Tapes amabilis 1 Familj Veneridae

1522 Cardium unedo? 1 Fragum unedo. Familj Cardidae

212 Cardium unedo 2 Fragum unedo. Familj Cardidae

1861 Cardium pseudolima 1 Variant. Familj Cardidae

19 Cardium pseudolima 1 Familj Cardidae

658 Cardium procerum 1 Familj Cardidae

482 Cytherea gigantea 1 Callista? Familj Veneridae

514 Cytherea lusoria 1 Meretrix lusoria. Familj Veneridae

90 Cytheria dione 2 Pitar dione. Familj Veneridae

1100 Tapes litterata 1 Tapes litteratus. Familj Veneridae

1101 Tapes litterata 1 Tapes litteratus. Variant. Familj Veneridae

495 Tapes graffei 1 Familj Veneridae

1212 Tapes decussata 1 Familj Veneridae

1324 Tapes aspersa 1 Familj Veneridae

502 Cytherea maculata 1 Callista? Familj Veneridae

505 Venus laqueata 1 Familj Veneridae

496 Venus aurantiaca 1 Familj Veneridae

408 Concholepas peruviana 1

733 Dosinia ponderosa 1 Familj Veneridae

1700 Dosinia anus 1 Familj Veneridae

Materialet ingår i snäck- och musselsamling förvarad i specialbyggt mahognyskåp samt i backar och lårar med artbestämda snäckor och musslor ordnade i namngivna askar.

För ytterligare upplysningar om samlingen, se UM31001:1.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to