UM31002:45 motsvarar samlingens Låda 45 och har följande innehåll presenterat efter:

Föremålsnummer i samlingen, Vetenskapligt namn, Antal, Anmärkning

1116 Hemiplecta ovum 1

98 Hemiplecta humphreysiana 1

473 Achatina reticulata 1 Familj Achatinidae

492 Achatina marginata 1 Faimilj Achatinidae

942 Achatina knorrii 1 Familj Achatinidae

530 Achatina fulica 1 Familj Achatinidae

655 Ampullaria speciosa 1

657 Natica lewisi 1 Familj Naticidae

905 Bulimus phacionellus 1

748 Bulimus oblongus 1

882 Bulimus melanostomus 1

1769 Spatha rubens 1

1191 Hemiplecta humphreysiana 1 Variant gemina

Materialet ingår i snäck- och musselsamling förvarad i specialbyggt mahognyskåp samt i backar och lårar med artbestämda snäckor och musslor ordnade i namngivna askar.

För ytterligare upplysningar om samlingen, se UM31001:1.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to