Diameter avser spinnhjulet.

Spinnrock, från 1850-talet i blå originalfärg, troligen s k Solbergarock. Spinnrocken är välanvänd och färgen sliten, men i gott skick.

Spinnrocken har ursprungligen ägts av givarens mammas farmor, född på 1840-1850-talet. Enl. en uppgift skulle hon varit 7 år då hon fick den.

Spinnrocken ärvdes sedan av givarens mamma, f. 1902. Farmodern och farfadern ingick i hushållet på gården i Skårby sn, norr om Kungälv, (textilkonstens centrum i Bohuslän).

På rocken spann givarens mamma hon allt till sin hemgift. Hon fick pris för sina vävda gardiner på en tävling i Uddevalla. Även garner växtfärgades. Även Amandas systernvar duktig med textilt arbete.

Mamman levde tills hon blev 102 år. Hon sa alltid att spinnrocken är värdefull och får inte slängas. Spinnrocken stod alltid framme hemma.

I gåvan ingår också två par kardor, UM031069 - UM031070.

Se brev från givaren i Bilagepärmen, UM31068.

I samband med intaget av denna spinnrock, har UM1734 gallrats enl. gallringsbeslut 2005-08-30.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to