Pinnkompass av trä. Träskiva med rund överdel och kvadratisk underdel. Skuren kompassros samt nederdel enmed borrade hål och märkningen "SVANEN".

Målad i brunt, svart och vitt. Två i snören vidhängande pinnar målade i svart och vitt.

Eftergjord, troligen av Berhardson själv.

Ur Nordisk Familjebok, Uggleupplagan:

Pinnkompass, sjö’v., en kompasskifva af trä med 8

koncentriska cirklar, en för hvarje halftimme af

vakten (4 timmar), i hvilka borrade hål finnas

för alla kompass-streck. I skifvans medelpunkt

sitta 8 snören med vidfästa pinnar. Yid

bidevindseg-ling, då fartygets kurslinje blir

ganska bruten, sätter rormannen eller styrmannen efter

hvarje halftimme en pinne i hålet för det

kompass-streck, som styrts. Vid vaktens slut

sammankopplas kurserna därigenom, att de yttersta

pinnarna parvis flyttas mot hvarandra, till

dess, om möjligt, alla pinnarna stanna på samma

radie 1. streck, som då utvisar medelkursen för

vakten. Nedom denna runda skifva finnes oftast

en upprutad och uppborrad rektangulär skifva,

på hvilken loggade farter för resp. timmar

äfvenledes med pinnar utmärkas. R. N.*

För ytterligare upplysningar om Carl Gustaf Bernhardson samt om förvärvet, se UM31100.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to