Mångformig bearbetad sten, sannolikt del till fönster. Material troligen sandsten eller täljsten.

Måttangivelserna angivna efter hur stenen ligger placerad i pallen eftersom det är omöjligt att veta hur stenen ursprungligen suttit placerad i byggnaden.

Arkitekturfragment tillverkade av täljsten, sannolikt från en av Bohusläns medeltida byggnader.

Föremålet påträffades omärkt i basmagasinet i samband med genomgång 2001. Möjligen kan de höra samman med det material som 1862 skänktes till Uddevalla museum av O. J. Kihlman, Kastellegården, se UM001131 - UM001139 och som beskrivs enligt följande:

Uppgifter ur en av Uddevalla museums äldsta kataloger:

Kihlman, O. J. Löjtnant

en samling antiqviteter, funna på Kastellgården, der det gamla Kungahäll var beläget, bestående af knifvar, musslor (?), sporrar, borr, saxar, m. fl. saker af jern och brons, en tärning och fragmenter af sten- och lersaker.

Dessutom fanns vid dikning af den s. k. Tomteflaten (nära Klosterkullen) grundmuren till ett tempel af betydlig storlek. Inom denna uppgräfvdes och hitskänktes följande: en utmärkt väl huggen sten (nära 4 fot lång), ett större fragment af en pelare (en dörrprydnad?) en mycket gammal grafsten, diverse fragmenter af obekant bestämmande.

Jämför också arkitekturframgent från Kungahälla, UM000278, UM027990 - UM027992.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to