Väghållningssten eller "grusningssten". Avlång rest platt stenmed inhuggna texten:

I: M: T: DINGLE ÖSTER

1M= (Mantal)

Stenen återfanns i basmagasinet 111 vid genomgång av omärkt material. Den är infogad i en grå träställning, troligen gjord i samband med en utställning. Kanske den har ett annat UM-nummer som ej går att identifiera i dagsläget.

Okänd proveniens.

*Bestämmelser om väghållning i de medeltida landskapslagarna ersattes av Magnus Erikssons landslag omkring 1350. Varje bonde skulle anlägga byvägar i förhållande till sin ägarandel. Sedan ankom det på häradsrätten att besluta om byggande av allmän väg. Vägunderhållet ålåg bönderna. Vägsyn utfördes av länsman eller häradshövding.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to