Brevställare. Svenska, frakturstil, duodecimo. Samtida halvfranskt skinnband med fem lätt upphöjda bind, pärmfyllnad av trä. Mycket sliten. Några av de ursprungliga 316 sidorna fattas i början och slutet av boken.

På pärmarnas insidor handskriven text i bläck liksom kladdanteckningar på olika ställen i boken.

Boken är överförd från Bohusläns museums bibliotek till föremålssamlingarna 2009.

Boken är en brevställare, (efter ty. briefsteller) tryckt i Stockholm 1739, ursprungligen 316 sidor samt register.

Författare: Johan Biurman

Boktryckare: Lars Salvius

Brevställaren är en handbok med exempel på utformning av brev av olika slag. Beteckningen har ibland också använts för personer som hjälpt icke skrivkunniga att skriva brev. Johan Biurmans brevställare innehåller förutom undervisning i brev- och kontraktskrivning också en svensk–fransk, svensk–italiensk och svensk–latinsk ordlista och kom ut i flera upplagor mellan åren 1729 och 1792.

Bokens fullständiga titel (Internetkälla Libris):

En kort doch tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allahanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter, samt rätt distinguera them, med the wanliga skiljeteknen, punct, colon, semicolon, comma, &c. : Såsom ock vptekning på the titlar, som öfwer och vnder bref och andre skrifter, samt på vtanskriften, efter then, nu för tiden, wanlige curial-styl, brukas til alla kongl. maj:tz och riksens collegier samt rätter, jämwäl högre och nedrigare : stånds-personer. Med en bifogad orda-lista, på the latinske, fransöske och italienske ord och juridiske termer, som mäst äro brukelige vti bref och skrifter. I anledning af ... Samuel Strykii Tractat de cautelis contractuum, samt Frants : Henning Schadens expedite Brief-Steller sammandragen, och efter then styl, som här i Swerige är brukelig, författad af Joh. Biurman. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ majestatis. Stockholm, vplagd med Joh. Laur. Horrns, kongl. ant. arch. : boktr. bekostnad. 1739. Biurman, Johan, 1698-1746 (författare)

Stockholm, 1739

Svenska [20] , 316 s.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to