471 Tillverkningstid 1920 CA

503 Kön MAN

Långsmalt dorn, slagyta på toppen, sprucken i kanterna. Spetsen avslagen, tillslipad, nästan plan.

Se även UM64.04.039.

Har tidigare varit märkt UM64.04.044, felmärkning, Skulle även kunnat ha varit märkt UM64.04.42 elller UM64.04.043.

Övriga uppgifter: Se UM64.04.001.

Inventerat 1996-07-02 CB

Neg.nr. 3:2

Ur punktnummerkatalogen 1958-1976:

G. Arsenius, dödsbo

Skomakariverkstad

G. Arsenius, skomakeri U:a

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to