471 Tillverkningstid 1920 CA

503 Kön MAN

Långsmalt dorn, slagyta på toppen. Lätt böjd. Beläggningar.

Se även UM64.04.039.

Har tidigare varit märkt UM64.04.046, felmärkning, Skulle även kunnat ha varit märkt UM64.04.41 eller UM64.04.043.

Övriga uppgifter: Se UM64.04.001.

Inventerat 1996-07-02 CB

Neg.nr. 3:2

Ur punktnummerkatalogen 1958-1976:

G. Arsenius, dödsbo

Skomakariverkstad

G. Arsenius, skomakeri U:a

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to