471 Tillverkningstid 1910-1930?

594 Landskap BOHUSLÄN

Trasigt handtag, slagyta på handtagets kortända.

Övriga uppgifter: Se UM64.04.001.

Inventerat 1996-04-14 CB

Neg.nr. 4:2

Ur punktnummerkatalogen 1958-1976:

G. Arsenius, dödsbo

Skomakariverkstad

G. Arsenius, skomakeri U:a

Add a comment or suggest edits

Share to