Oscar Anderssons urmakeri, senare Oscar Anderssons urmakeri, låg på Kålgårdsbergsgatan 10. Som grannar i samma fastighet verkade Hjalmar Johansson Gummiverkstad, Emanuelsson & Samuelsson Raksalong och Ture Sääf Tapet & Färghandel.

Urmakaren hade bostad på övervåningen.

Enligt anteckning på handskriven papperslapp: Oskar Andersson bytte namn till Björkholm; kallades för Stjärnkikaren. Uppgiften lämnad av urmakare Erik Hisbro.

Urmakare Björkholm var medlem av NTO; spelade basfiol.

Han föddes i Uddevalla, verkade här, och flyttade till Härlanda i Göteborg den 27 november 1963 där han dog den 26 december 1963.

I arkivet finns oförtecknat fyra kartonger med bl.a. reparationsjournaler, gårdshandlingar och räkenskapsböcker, 1892 - 1927. Placering: Se Värde.

Ur punktnummerkatalogen 1958-1976:

F.O. Björkholms sterbhus

O. Anderssons urmakeri U:a

5:1

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to