Ur punktnummerkatalogen 1958-1976:

F.O. Björkholms sterbhus

O. Anderssons urmakeri U:a

Burk/stansställ bestårende av två delar - en behållare och ett lock. Behållaren har 24 mindre borrade hål och ett större i mitten. I de mindre hålen är s.k. punslar nedstuckna; 21 metalldelar finns år 2006. I mittenhålet förvaras ett större verktyg; nitambolt enligt tidigare katalog.

Sakordet stansställ är en uppgift erhållen av urmakare Erik Hisbro i mars 1988.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to