Kontinent: Afrika

Värdighetstecken för hövding. På en träkäpp eller stång, som är 35,5 cm lång och med en diameter på 1,6 cm, är en vippa av tagel från elefantsvans fastgjord. Vippan består av drygt sextiotalet strån ca 50 cm långa.

Uppgift på lappkatalogkort UM68.9.1:

Föremålen har tillhört fru Gleerups far, majoren S. Edward Gleerup (1860-1928) som var anställd i Kongostatens tjänst vid Stanley Falls, och som 1885-86 var den förste svensken som korsade Afrikas kontinent från väst till öst; sina upplevelser skildrade han i "Tre år i Kongo", Stockholm 1887-88, författare P. Möller, G. Pagels och E. Gleerup.

Enligt Sveriges befolkning 1890: Gleerup, Sten Edvard; född 1860 i Nord-Amerika, gift med Wilhelmina Augusta Juliana Möller född i Flo, Skaraborgs län 1853; fem barn 1873-1889 varav givaren Hervor var det yngsta barnet. Edvard Gleerup var år 1890 skriven i Jakobsdal, Solna, titel löjtnant.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to