Kontinent: Afrika

Uppgift på lappkatalogkort:

19 pilspetsar sammanhållna av ståltråd. Längden varierar mellan 64 - 72 cm. Består av träskaft och järnpilspetsar. Alla pilspetsarna finns kvar. Fjäderbesättning saknas på 2 av skaften.

Uppgift på lappkatalogkort UM68.9.1:

Föremålen har tillhört fru Gleerups far, majoren S. Edward Gleerup (1860-1928) som var anställd i Kongostatens tjänst vid Stanley Falls, och som 1885-86 var den förste svensken som korsade Afrikas kontinent från väst till öst; sina upplevelser skildrade han i "Tre år i Kongo", Stockholm 1887-88, författare P. Möller, G. Pagels och E. Gleerup.

Enligt Sveriges befolkning 1890: Gleerup, Sten Edvard; född 1860 i Nord-Amerika, gift med Wilhelmina Augusta Juliana Möller född i Flo, Skaraborgs län 1853; fem barn 1873-1889 varav givaren Hervor var det yngsta barnet. Edvard Gleerup var år 1890 skriven i Jakobsdal, Solna, titel löjtnant.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to