• Båtritningar mm från Segelssällskapet Fram förvaras på Göteborgs Föreningsarkiv.

Museistiftelsen SS FRAM
c/o sekr. Nils Dunér
Skagens Fyrs väg
423 40 Torslanda

Bohusläns museum ber härmed att få framföra ett stort och hjärtligt tack för att ideella Museistiftelsen SS Fram såsom gåva överlämnar fem båtar av kostertyp, byggda mellan 
åren 1885 – 1950.

I samband med Segelsällskapet Frams hundraårsjubileum 1996 bildade Gamla Framare Museistiftelsen SS Fram med syfte att dokumentera och samla in båtar som representerar kosterbåtens utveckling för bevarande och visning i ett framtida båtmuseum. 
Genom mycket stora och målmedvetna ideella insatser från föreningens medlemmar kan Bohusläns museum nu ta över vård och ansvar för fem väl renoverade, underhållna och beskrivna båtar, varav två blivit K-märkta av Sjöhistoriska museet:

Margit, 
Typ: Vässing, öppen snipa
Byggår: 1885
Varv: Hälsö
Övrigt: Byggd som öppen båt, men senare halvdäckad, gaffelriggad.

Condoren
Typ: Kosterbåt (K-38/K-32)
Byggår: 1918
Varv: Bergs varv, Hälsö, Janne Pettersson
Övrigt: Gaffelriggad, bordläggning i kraftig entums-ek

Tärnungen 
Typ: Kosterbåt
Byggår: 1928–1929
Konstruktör: Hjalmar Johansson
Varv: Kungsviken. 
Övrigt: K-MÄRKT av Sjöhistoriska museet 2010

Monsunen
Typ: Kosterbåt (K-32/K-25), valdäckad.
Byggår: 1943
Konstruktör: Arvid Laurin och Å. Eliasson 
Varv: Arvidsson och Karlsson, Svineviken, 
Övrigt: K-MÄRKT av Sjöhistoriska museet 2010


Sparta, SSF 8
Typ: Kosterbåt (K-32/K-25), kravell
Byggår: 1950
Varv: Torsten Abrahamsson, Kustens Varv


Till båtarna hör utrustning i varierande grad, dokumentation kring båtarnas historia med fotografier och vissa originalhandlingar, stiftelsens köpehandlingar, liksom grundlig redovisning av vårdinsatser.

Gåvan berikar i rik mån museets samlingar och verksamhet och stämmer väl in i museets intresseprofil som är ”Kust- och gränslandet Bohuslän” liksom i den pågående satsningen på fritidsbåtens historia. 
I avvaktan på planering och genomförande av en ny båthall för fritidsbåtar på Bohusläns museum magasineras båtarna i en separat förvaringshall.

Bohusläns museum ser fram emot ett fortsatt samarbete med Stiftelsen SS Fram kring dokumentation av kosterbåten.

Information om gåvan kommer att lagras i museets databaser för föremål, fotografier och arkiv med tillgängliggörande på Internet. 

Vi uppskattar mycket det stöd och intresse Ni härmed visat för vår verksamhet.

Uddevalla den 11 maj 2012
Med vänliga hälsningar

Anna-Lena Segestam Macfie
antikvarie
    Photo: Bohusläns museum

Båt

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to