Fana

Grupp B.

Uppbådsfana för Mjöbäcks och Sexdräga socknar. Kinds härad. Västergötland. Fanduk av blått lärft, hopsydd av två längder, med målade emblem, lika på båda sidor: en av en öppen krona i gult krönt sköld nedtill med två korslagda av band med tofsar hopknutna palmkvistar målade i brunt. I skölden ett K rikt utsirat. Därovan band med inskription. På ena sidan Kiendz Härads vapen. På andra sidan Miöbeka och Sexdräga Compagnie. Fastspikad med linneband och kupiga mässingsstift. Stång av brunmålad furu. Spets av mässing. Holken 100 mm lång.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to