Skarppatron m/1948 B

Skarppatron m/1948 B.Skarppatron m/1948 B med spårljuspansargranat m/1956 B och ögonblicklighögkänsligspetsanslagsrör m/1959 (ö hk sar m/59), till granatgevär m/1948.Granaten märkt: RSV (Riktad sprängverkan) 67, grön rand. Färgmärkning gul rand. Patronhylsan märkt: 32668001, grön rand Åskåd M 4970-844011.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to