Gevär m/1867-74

Grupp E III.

1867 års gevär m/1874. Reffelstigning ett varv på 104,7 cm. Antal refflor 6 st. Kulans vikt 24 gr. Krutladdningens vikt 4.25 gr. Utgångshastighet 386 m. Relativa längd 78,5 kal.

Både pipa, beslag, läskstång och bajonett är tillverkade år 1868 i Carl Gustaf stads gevärsfaktori, men låsmekanismen i USA.

Pipan liknar fullkomligt motsvararande del på 1867 års. Siktet såg urspungligen ut som på AM.004553, men har enligt 1879 års förodning ändrats. När ramen är nedfälld och löparen fult tillbaksskjuten, svarar skåran i ramhuvudets balk emot 120 meter. De tre "trappstegen" är svedda för resp. 180, 240 och 200 m för vilka avstånd motsvarande gradering finns å fotens långsidor. Vill man skjuta på längre håll ställer man ramen vertikalt och skjuter upp löparen efter den på ramen befintliga graderingen. Vilken är avsed för 900 m. Över de på fotens långsidorbeflintiga siffror, vilka ange den äldre skottställningen i fot, har slagits en stämpel med ett par korsande, inom en oval placerrade linjer. Den lilla siffran 6, som finns å rambhuvudets vänstra sida å ramsen övre eller bakre sida närmast "gångjärnet" samt baktill å siktfotens övre plan har inslagits under gevärets skottställning i avsikt att förekomma förväxling av ramarna under arbetet.

Lådan och remingtonmekanimsen liknar mycket motsvarande delar på 1860-1867 års gevär samt på 1867 års gevär m/1868. Liksom på dessa vapen är slutstycket inrättat för kantantändning. Hanbulten och slutstycksbulten hållas dock ej i sitt rätta läge av stämskruvar, utan av en för dessa bägge bultar gemensam stämskiva. Den sistnämmda är placerad på lådans vänstra sida och är på mitten medelat en skruv fäst vid lådan samt har på insidan vid vardera änden en efter formen på bulthuvudets kant avpassad urtagning. Av dessa urtagningar liggen den bakre över kanten på hanbulten, den främre på slutstycksbulten. Lådan och varbygeln är ursprungligen gråhärdade: hanen, slutstycket, bulten och stämskivan blanka.

På svansjärnet står "REMINGTONS ILION N.Y.U.S.A. PAT.MAY 30 NOV.ISTH 1864 APRIL 17 TH 1856".

Stocken är av gulfernissad björk samt delsa av mekanismlådan i två parter, nämligen kolv och framstock. Kolven har sannolik anbringats vid någon reparation, den är av 1874 års modell (se AM.004551). Ursprungligen hade 1867 års gevär låset tillverkat i Amerika stocker, vilka helt överenstämmer med 1867 års gevär m/1868. Framstocken är lika med motsvarande del å gevär av sistnämnda modell. Beslagen ha samma form som motsvarande delar å 1867 års gevär m/1865. Bakplåt är blånad, banden gråhärdade. På bakplåtens flik och banden vänstra sidor står numret 19091, men på övre och nedre bandets vänstra sidor har desutom bokstaven B blivit instansad.

Läststången är av stål och blank samt av samma modell som på 1867 års gevär m/1867 ( AM.004546). Dessa huvud har en längd av 2,5 cm och är detsamma längst fram på en längd av 0,6 cm cylindrik med en diameter av 1,1 cm. men i övrigt har del kvadratisk genomskärning med en bredd av 0,8 cm. Genom det fyrkantiga partiet går ett avlångt hål.Smaländen är på en av 0,9 cm gängad för att kunna inskruvas i borstviskaren och i läskstångsmuttern. Nedanför huvudet är tre bnkstäver, sannolikt C.J.L. eller C.J.I. instansade.

Anm. Uppgifter om reffelstigningen i 1867 års gevär variers. Unge säger (översikte av de europeiska härarnas nu varende eldhandsvapen. Stockholm 1876. sid 121) att refflorna göra ett varv på 1069 mm (36 d. tum). men i "Lärobok om eldhandvapen till begsgnande vid armens skjutskola för officerare". Stockholm 1886. del II. sid.14. påstås refflor göra ett varv på 86 till 87 kaliber. och i "Lärobok om eldhandsvapnen till begangande vid infanteriskjutskolan:" Stockholm 1892. del.II. sid 178. uppgivas refflorna göra ett varv på 1047 mm och ett varv på 86 kaliber.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Select the images you want to order

Share to