Gevär

Grupp E II.

Gevär med flintlås, 1700-talets slut.

Märkt "GR" med kungl krona. På kolven finns "72".

Översänd genom frih Spengportens försorg till Krigskollegium år 1790.

Add a comment or suggest edits

Select the images you want to order

Share to