Sabel

Grupp D II

Klingan är krökt, eneggad och skålslipad. Upptill prydes den först med ett par ornament, sedan av bilden av en husar till häst och ovanför denna inskriften VT HUSSAR och slutligen åter ett litet ornament, allt i etsning. Fästet har beslag av förgylld, ciselerad mässing. Kaveln är klädd med svart läder och kring kaveln går en spiralräffla 16 varv. Kaveln har baktill ryggbeslag, som på mitten prydes av ett ciselerat ornament och som upptill övergår i kappan, vilken är ciselerad i form av ett djurhuvud. Parerstången är rak och har rektangulärt tvärsnitt samt avslutas baktill av en nedböjd ciselerad knapp. Styrskenornas övre och nedre grenar är lika långa samt avrundade mot ändarna. Styrskenorna och parerstångens mitt pryds med ciselerade ornament. Handbygeln utgår från parerstångens främre ände i rät vinkel, blir uppåt bredare och dess övre del pryds på framsidan av ciselerade ornament.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Select the images you want to order

Share to