Kollett m/1890

1 comment

  • Trots avsaknaden av klara bildbevis har uppfattning bland de som i historieverk och liknande beskrivit Fortifikationens uniformering hittills varit att en kollett för manskap infördes samtidigt med kollett för officerare och underofficerare infördes 1873. Känt har också varit att långbyxor och kortskaftade stövlar år 1890, genom Go 1279(?), utgick ur bl.a. manskapets utrustning. Genom Go 1278 fastställs emellertid inte bara denna manskapskollett (AM 046912) utan också ridbyxor (se AM 046911), ridstövlar (se MILI 006886) och sporre (se AM 14009) för Fortifikations manskap samt uttalades om begagnande av ridbyxor och ridstövlar. Manskap fanns vid Fortifikationen bara vid truppförbanden, vilka under 1890 endast bestod av Pontonjärbataljonen i Stockholm och Sappörbataljonen i Karlsborg. Pontonjärbataljonens officerare och underofficerare hade redan 1870 erhållit tillstånd att vid exercis och fälttjänst bära ridbyxor och ridstövlar (Sappörbataljonen sattes upp först från 1873) Detta tillstånd i kombination med införandet 1873 av det för ridning mer lämpade livplagget kollett var ett tecken på att truppslaget var på väg att ges status som beridet. (Det torde vara allmänt känt att t.ex. ett krigsbrokompani var arméns hästtätaste förband.) Genom de kombinerade Go 1278 och 1279 tas år 1890 de sista stegen i denna utveckling.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to