Hatt m/1854-59

Grupp C I.

3 comments

  • Jag ställer mig tveksam till modellbeteckningen, inte minst när man kan jämföra med övriga bicorne med denna modellbeteckning. Tills klarläggande erhålls förmodar jag att detta är en bicorn för en fortfikationsofficer men med ett äldre modellår.

  • Tillägg: Hatten på bilden överensstämmer mycket nära med den som återges på Uniformsplansch mellan s. 412-413 i del V:1, (häfte II) i Kungl. Fortifikationens historia (Munthe m.fl.), med beteckningen "Ingenjörkåren 1828-1833" (Fortifikationens benämning 1811-1867). En beskrivning av hatt, plym och övriga beståndsdelar i Fortifikationens uniform från 1830 och sannolikt intill den av Oscar I införda nya uniformen inom armén från 1845, finns på s. 413 ff. i nämnda del. Övriga s.k. Uniformsplanscher i denna del och Fig 28 i del IV:1 (mellan s. 712-713) indikerar att denna typ av hatt kan ha införts någon gång före 1820, måhända i anslutning till att skärp infördes som fälttecken i stället för plym.

  • Tillägg 2: Gåvogivaren Erik (Gustaf) Klingenstierna (1822-1894) blev officer vid Fortifikationen (Ingenjörkåren) 1842, således före förändringarna 1845. Det kan kanske antas att objekt 47850 burits av gåvogivaren i tjänsten, vilket en närmare granskning av objektet måhända kan bekräfta eller dementera.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to