Vapenrock m/1923

Grupp C I.

1 comment

  • Hain tjänstgjorde som officer till stor del vid Fälttelegrafkåren (Ing 3), från 1937 Signalregementet. Tjänstetecknet på axelklaffarna, som tyvärr syns dåligt på bilden, kan ytterligare bekräfta alternativt dementera en koppling till detta förband.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to