Menu 0
Close
 • Duk:
Enkel, tillverkad av linnelärft, ursprungligen blå (?). Duken fäst vid stången med en rad tennlikor.

Dekor:
Målad (någorlunda läsbart endast på dukens utsida), två upprättstående lejon hållande Karl XII:s av öppen krona krönta spegel monogram, allt (guld) gult med mörkare brun kontur; endast det inre lejonet helt, de undre hörnkronorna borta. 

Frans:
Grov, enkel, av vitt (urspr.blått?) linne. 

Stång av furu, kanellerad, blågråmålad; spets och holk av järn, holk med förlängda skenor nerpå stången och lansettformad spets.
  Photo: Armémuseum Attribution (CC BY)
 • Duk:
Enkel, tillverkad av linnelärft, ursprungligen blå (?). Duken fäst vid stången med en rad tennlikor.

Dekor:
Målad (någorlunda läsbart endast på dukens utsida), två upprättstående lejon hållande Karl XII:s av öppen krona krönta spegel monogram, allt (guld) gult med mörkare brun kontur; endast det inre lejonet helt, de undre hörnkronorna borta. 

Frans:
Grov, enkel, av vitt (urspr.blått?) linne. 

Stång av furu, kanellerad, blågråmålad; spets och holk av järn, holk med förlängda skenor nerpå stången och lansettformad spets.
  Photo: Armémuseum Attribution (CC BY)
 • Duk:
Enkel, tillverkad av linnelärft, ursprungligen blå (?). Duken fäst vid stången med en rad tennlikor.

Dekor:
Målad (någorlunda läsbart endast på dukens utsida), två upprättstående lejon hållande Karl XII:s av öppen krona krönta spegel monogram, allt (guld) gult med mörkare brun kontur; endast det inre lejonet helt, de undre hörnkronorna borta. 

Frans:
Grov, enkel, av vitt (urspr.blått?) linne. 

Stång av furu, kanellerad, blågråmålad; spets och holk av järn, holk med förlängda skenor nerpå stången och lansettformad spets.
  Photo: Armémuseum Attribution (CC BY)
 • Duk:
Enkel, tillverkad av linnelärft, ursprungligen blå (?). Duken fäst vid stången med en rad tennlikor.

Dekor:
Målad (någorlunda läsbart endast på dukens utsida), två upprättstående lejon hållande Karl XII:s av öppen krona krönta spegel monogram, allt (guld) gult med mörkare brun kontur; endast det inre lejonet helt, de undre hörnkronorna borta. 

Frans:
Grov, enkel, av vitt (urspr.blått?) linne. 

Stång av furu, kanellerad, blågråmålad; spets och holk av järn, holk med förlängda skenor nerpå stången och lansettformad spets.
  Photo: Armémuseum Attribution (CC BY)

Standar

Duk:

Enkel, tillverkad av linnelärft, ursprungligen blå (?). Duken fäst vid stången med en rad tennlikor.

Dekor:

Målad (någorlunda läsbart endast på dukens utsida), två upprättstående lejon hållande Karl XII:s av öppen krona krönta spegel monogram, allt (guld) gult med mörkare brun kontur; endast det inre lejonet helt, de undre hörnkronorna borta.

Frans:

Grov, enkel, av vitt (urspr.blått?) linne.

Stång av furu, kanellerad, blågråmålad; spets och holk av järn, holk med förlängda skenor nerpå stången och lansettformad spets.

Monogram, initialer, vapensköld, påskrift

 • Tags

+ Add


Do you want to use any of the images?

Order images

0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order images