Kvartersfana

2 comments

 • Detta är inget standar utan en sk kvartersfana. Den är utförd av Johan Wikman sannolikt i anslutning till Adelsfanans återuppsättning efter Poltava 1709
 • "Stockh. d_10 April 1716

  Aldraödmiukaste Memorial

  Såssom wid Kongl. May:tz Adelsfahna kommer at beställas för 6 Compagnier tillhörige quartéer fahnor, Så är Min Adraödmiukaste begiäran Eders Höggrefl: Excell:ce och det K:le Krigs Collegium täktes till desse 6 quarteérfahnor gunstigast låta anordna någre gambla och afbrutne Pijkar, som till stänger kunna brukel:e wara. Stockholm
  d. 10 April A:o 1716.
  Carl Schionberg"

  Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/80 (1716), bildid: A0065994_01682

  "Schonberg, Carl, reg.-kvarterm. vid Svenska adelsfanan 1710 12/1; konfirm. 1717 6/4; sekundryttm. därst. s.å 25/10; avsked 1718 26/6."

  Källa (ArkivDigital): Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) bild 3050 / sid 605 (AID: v319671a.b3050.s605)

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to