Kompanistandar

1 comment

  • "/.../Gifwen Stockholm d:n 28 Novembr 1712.

    /.../bjläggiandes derpå Hr Kongl. Rådet och Generalen Gref Stenbocks attest af d:n 1 Aug: nästledne; Nu och aldenstund det utaf förbem:te attest befinnes at icke allenast Pukorne utan Regimentetz förwållande äro förlorade, utan ock att Estandarene uti action wid Fielkinge och Helsingborg äro förkomne, warandes deremot af Regimentet i Helsingborgiske Slaget et par Pukor af Fienden eröfrade, jämte en Fahna och ett Estandar; Fördenskull och i anseende till alt sådant finna Wi billigt at Regementet så wähl med nya Pukor jämte Puksadel, som 2:ne Estandaar i de förlorades ställen må försedt blifwa, Och har Hr Öfwersten altså om deras anskaffande i det Kongl: Krigz Collegio sig att anmäla, som här om lära draga behörig försorg"

    https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065990_01996

    Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/76 (1712)

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to