Fana

Duk:

Tillverkad av enkel vit linnelärft. Sammankastad av två horisontella våder. Vertikala fållen lagd åt dukens utsida. Fäst med relativt små järnnagel på en något murken läderremsa.

Dekor:

Målad endast på dukens insida (namnchiffret ifyllt även på dukens utsida), i mitten Carl XII:s namnchiffer, krönt med sluten krona, dubbelt C, på ömse sidor om detta X-II i gult och brunt på övre våden på den nedre i svart och blått.

Text på ömse sidor om chiffret, upptill i gul och nedtill i svart. Under chiffret text i svart.

Stång:

Målad mörkbrun. Avsågad upptill och nedtill. Skruv uppstickande i stångens övre ände.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to