Fana

Duk:

Tillverkad av enkel vit linnelärft. Sammankastad av två horisontella våder. Fållen på dukens insida. Den övre våden glesare vävd än den nedre. Fäst med glest sittande järnnagel.

Dekor:

Målad endast på dukens insida, dock är namnchiffret och kronan ifyllt på utsidan. I mitten Carl XII:s namnchiffer krönt med sluten krona, dubbelt C, på ömse sidor om detta X-II, på den övre våden i gult (gulorange) och brunt. På den nedre i blått och svart.

Text på ömse sidor om chiffret, upptill i gul och nedtill i svart. Under chiffret text i svart.

Stång:

Tillverkad av trä. Avsågad upptill och nedtill. Åttkantig. Separat del ger ett grepp.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to