Fana

Duk:

Tillverkad av enkel vit linnelärft. Två horisontella våder sammankastade (på dukens insida). Vertikala ytterkanten lagd åt dukens insida. Fastsydd runt stången.

Dekor:

Målad endast på dukens insida dock är namnchiffret och kronan ifyllda på utsidan, i mitten Carl XII:s namnchiffer, krönt med sluten krona, dubbelt C, på ömse sidor om detta X-II.

På den övre våden i gult och brunsvart, på den nedre i blått och svart.

Text på ömse sidor om chiffret, upptill i gul och nedtill i svart. Under chiffret text i svart.

Stång:

Tillverkad av trä, avsågad. Holk försedd med lansettformad spets. Holk och spets av järn.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to