Fana

Uppbådsfana för Åsle socken i Vartofta härad.

Duk:

Tillverkad av enkel vit linnelärft. Två våder horisontellt sammankastade. Kastfållen på dukens insida. Vertikala ytterfållen lagd åt dukens insida. Fäst med järnnagel på en läderremsa.

Dekor:

Målad, endast på dukens insida, dock är namnchiffret och kronan ifyllt på dukens utsida. I mitten Carl XII:s namnchiffer krönt med sluten krona, dubbelt C på ömse sidor om detta X-II. På övre våden i gult och brunt, på den nedre i blått och svart.

Text på ömse sidor om chiffret, upptill i gul och nedtill i svart. Under chiffret text i svart.

Stång:

Tillverkad av trä. Åttkantig. Avtagen. Metallcylinder påsatt. Järnskenor.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to