Fana

Duk:

Tillverkad av enkel vit linnelärft. Två våder horisontellt sammankastade (kastfållen lagd åt utsidan). Vertikala ytterkantsfållen lagd åt utsidan. Fäst med en rad järnspik på en läderremsa.

Dekor:

Målad endast på dukens insida, dock är namnchiffret och kronan ifyllt på utsidan. I mitten Carl XII:s namnchiffer krönt med sluten krona, dubbelt C, på ömse sidor om detta X-II. På den övre våden i gulorange och brunt, på den nedre våden i blått och svart.

Text på ömse sidor om chiffret, upptill i gulorange och nedtill i svart. Under chiffret text i svart.

Stång:

Tillverkad av trä. Avsågad. Åttkantig. Något avsmalnande uppåt. Upptill förstärkt med två järnskenor. Holk försedd med spets av järn. Spetsen lansettformad.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to