Fana

Duk:

Tillverkad av enkel vit linnelärft. Två våder horisontellt sammankastade, med kastfållen åt insidan. Vertikala kantfållen lagd åt utsidan. Duken är fäst med en strumpa fastsydd runt stången, och därpå med mässingstennlickor på ett band. Bandet fortsätter ned på stången.

Dekor:

Målad lika på båda sidor, texten på utsidan i brunt och på insidan i svart. Karl XII:s namnchiffer, dubbelt C inom vilket XII, under sluten krona, allt i guld. Chiffret är uppburet av två gulbruna lejon, som står på två korsade och med en mycket liten rosett i rött hopbundna palmkvistar (lagerkvistar?) i grönt med mycket små röda bär i svart. I hörnen två korslagda dalpilar. Text skriven på ömse sidor om chiffret, utanför lejonen i gult.

Stång:

Tillverkad av trä och blåmålad.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to