Fana

Duk:

Tillverkad av enkel vit linnelärft, sammankastad med kastfållen åt insidan. Vertikala ytterkantsfållen åt utsidan. Har varit fastsydd runt stången.

Dekor:

Målad endast på dukens insida, dock namnchiffret och kronan ifyllt på utsidan, Karl XII:s namnchiffer, dubbelt C, krönt med sluten krona. På ömse sidor om chiffret X-II. Övre våden i gult och brunt, nedre i blått och svart, mycket blekt nästan vitt. Text på ömse sidor om chiffret, upptill i gult och nedtill i svart. Under chiffret text i svart.

Stång:

Tillverkad av trä och rödmålad.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to