Fana

Duk:

Tillverkad av enkel vit linnelärft, sammankastade med kastfåll åt utsidan. Vertikala ytterkantsfållen lagd åt utsidan. Fastsydd runt stången.

Dekor:

Målad endast på dukens insida, dock är kronan och namnchiffret ifyllt på utsidan, i mitten Carl XII:s namnchiffer krönt med sluten krona, dubbelt C, på ömse sidor om detta X-II, i den övre våden i gult och brunt i den nedre våden i blått och svart.

Text på ömse sidor om chiffret, upptill i gult och nedtill i svart. Under chiffret text i svart.

Stång:

Tillverkad av trä.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to