Fana

Duk:

Tillverkad av enkel vit linnelärft. Två våder horisontellt sammanfogade. Kastfåll lagd åt insidan. Vertikala kantfållen åt insidan. Fäst med järnnagel på en läderremsa.

Dekor:

Målad endast på dukens insida dock är kronan och namnchiffret ifyllt på utsidan, i mitten Carl XII:s namnchiffer krönt med sluten krona, dubbelt C, i den övre våden i gultoch brunt, den nedre i blått och svart, på ömse sidor om chiffret X-II också i delad färg. Text på ömse sidor om chiffret, upptill i gulorange och nedtill i svart. Under chiffret text i svart.

Stång:

Åttkantig stång av trä. Avsågad. Svagt avsmalnande uppåt. Upptill järnbeslagen.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to