Fana

Uppbådsfana, Wiste (?) härad.

Samhörande med stång nr 17335.

Horisontell skarv . Vertikal skarv som "delar" duken i 2 delar, 500 mm resp. 1170 mm långa. Nedre dukskarven målad i blått. Övre delen av ockramålad linnelärft.

Dekor: Målad endast från dukens insida, Karl XII:s namnchiffer, dubbelt C med X-II på ömse sidor, krönt med sluten krona, på det övre fältet i gult och brunt på det nedre i blått och svart. *Text på ömse sidor om chiffret, upptill i gult och nedtill i svart. Under detta text i svart.* På ömse sidor om chiffret upptill i gult: "Wiste häradh" .Under detta i svart: "A° 1710".

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to