Fana

Blågrön bottenfärg. Avbildat är Marks härads krönta vapen, bestående av två vita korsade svärd med fyra vita kanonkulor i vinklarna. Gul krona och gula svärdshjalt, vit konturmarkering av skölden. Ovan en vit banderoll med svart text i frakturstil: Marks Härads Wapen Säglora Gäld och Compagnie. Under vapnet två korslagda gula kvistar, hopknutna med ett gyllene band med tofsar.

Originalstången finns tillsammans med kopia av fanan i Seglora kyrka på Skansen. Stången har fem vulster strax under fanfästet. Den är brunmålad, men har en avrundat spetsig topp av gulmetall.

  • Tags

+ Add


1 comment

Beskrivning om originalfanans (inv. nr 68466) blågröna bottenfärg på Digitalt Museum betyder inte att fanan när den var färdigtillverkad i mitten av 1710-talet uppfattades som grön. Både Livrustkammarens inventariebok år 1866/1867 (DII:23, Livrustkammarens huvudarkiv, där fanan har nr 330) och befintlig forskning beskriver att originalfanans duk var blå, något som mattats av med åren beroende på tidens tand och förvaring m.m.

Add to a folder

Order this image

Share to