Trumrem

Grupp C:II.

Hållaren för trumpinnar saknas.

1 comment

  • Bör heta trumbantlär, dvs ett bantlär för trumma. Finns en motsvarande rem från Hälsingland där sämskskinnshållaren för trumpinnarna är kvar, vilket på detta exemplar är borta. Det är således inte en bandolärrem för patronväska.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to