Fana

Inre och yttre sidorna lika. Det danska riksvapnet; en krönt sköld med tre blå lejon och nio röda hjärtan. I kronan finns spegelmonogramet F4 =Frederik 4 (Fredrik IV)) inflätat. På ömse sidor om vapnet vildmän och gyllene flammor. På marken en grön drake eller salamander

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to