Standar

Inre sidan : En med kejsarkrona krönt dubbelörn hållande svärd och spira. I hjärtskölden syns Österrikes vapen omgiven av Gyllene skinnets ordenskedja. Upptill initialerna. "F III" och "R.I." (Ferdinandus III Rex Imperator = Ferdinand III, kung och kejsare). Yttre sidan: Golgatascen med Kristus på korset och knäfallande harneskklädd krigare

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Select the images you want to order

Share to