Märke

1 comment

  • Etelä-Savon Rykementin merkki, Södra Savolax reg. märke, instiftat 1 aug. 1918. Märken med svärd för de som aktivt deltagit och utan svärd för de bakom fronten. Källa: Vapaussodan muistomitalit; Jukka I. Mattila, 2001

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to