Fat

1 comment

 • Enligt Kommerskollegiums fabriksberättelser skall kruk- och kakelugnsmakare Jonas Alm (född den 4/3 1807 i Falkenberg, död den 27/3 1862) varit bosatt och verksam vid Johansberg i varje fall år 1847. Alm skall ha tillverkat kakelugnar och lerkärl.
  Tyvärr har husförhörslängderna för Värnamo församling inte varit tillgängliga förrän år 1861, men då fanns kruk- och kakelugnsmakare Carl Johan Johnsson tillsammans med hustru bosatt vid backstugan Johansberg i Västhorja Lillegård, Värnamo.
  Johnsson, som enligt husförhörslängden var född den 10/1 1822 i Värnamo, angavs även han ha bedrivit en tillverkning av kakelugnar och lerkärl i sin verkstad, där han hade hjälp av någon eller några gesäller.
  Carl Johan Johnsson avled den 5/11 1880, men troligtvis hade rörelsen dessförinnan övertagits av kruk- och kakelugnsmakare August Olsson. I varje fall stod denne 1879 som ägare till verksamheten vid Johansberg där det detta år blev tillverkat 50 kakelugnar och 1000 lerkärl.
  Året efter att Johnsson avlidit så lämnade även familjen Olsson lerkärlsfabriken och bosatte sig i stället vid Broby (Annedal) i Västhorja Lillegård, där en kakel- och lerkärlsfabrik byggdes upp.

  Någon fortsatt tillverkning av kakel eller lerkärl vid Johansberg torde därefter inte ha skett.
  http://www.signaturer.se/Sverige/Jonkoping.htm

Leave a comment or send an inquiry

Share to