• Glaskonst i form av ett öppnat paket i plexiglas. På
"paketet" finns en orange "fragile etikett" avbildad samt symbolen
för Posten Logistics Award och en avsändarstreckkod med konstnärens
namn "Sylvia" angivet. Till paketet hör också två i plexiglas formade
knoppförsedda kvistar. Konstverket har utgjort ett pris som Posten
Logistik AB utdelat under rubriken: Posten Logistics Award. Priset
tilldelades 2002 företaget Bergman & Beving med följande motivering:
Bergman & Beving har genom ett långsiktigt logistikarbete och sin
e-handelsportal "Toolstore", på ett kreativt sätt förenklat hela
försörjningskedjan - från tillverkare och grossister till
återförsäljare och slutkunder. Bergman & Beving har genom Toolstore
tagit ett större grepp över värdekedjan genom effektivare försörjning
till sina befintliga kunder och återförsäljare, samtidigt som man har
skapat en plattform för framtida expansion till nya marknader.
    Photo: Postmuseum
  • Glaskonst i form av ett öppnat paket i plexiglas. På
"paketet" finns en orange "fragile etikett" avbildad samt symbolen
för Posten Logistics Award och en avsändarstreckkod med konstnärens
namn "Sylvia" angivet. Till paketet hör också två i plexiglas formade
knoppförsedda kvistar. Konstverket har utgjort ett pris som Posten
Logistik AB utdelat under rubriken: Posten Logistics Award. Priset
tilldelades 2002 företaget Bergman & Beving med följande motivering:
Bergman & Beving har genom ett långsiktigt logistikarbete och sin
e-handelsportal "Toolstore", på ett kreativt sätt förenklat hela
försörjningskedjan - från tillverkare och grossister till
återförsäljare och slutkunder. Bergman & Beving har genom Toolstore
tagit ett större grepp över värdekedjan genom effektivare försörjning
till sina befintliga kunder och återförsäljare, samtidigt som man har
skapat en plattform för framtida expansion till nya marknader.
    Photo: Postmuseum
  • Glaskonst i form av ett öppnat paket i plexiglas. På
"paketet" finns en orange "fragile etikett" avbildad samt symbolen
för Posten Logistics Award och en avsändarstreckkod med konstnärens
namn "Sylvia" angivet. Till paketet hör också två i plexiglas formade
knoppförsedda kvistar. Konstverket har utgjort ett pris som Posten
Logistik AB utdelat under rubriken: Posten Logistics Award. Priset
tilldelades 2002 företaget Bergman & Beving med följande motivering:
Bergman & Beving har genom ett långsiktigt logistikarbete och sin
e-handelsportal "Toolstore", på ett kreativt sätt förenklat hela
försörjningskedjan - från tillverkare och grossister till
återförsäljare och slutkunder. Bergman & Beving har genom Toolstore
tagit ett större grepp över värdekedjan genom effektivare försörjning
till sina befintliga kunder och återförsäljare, samtidigt som man har
skapat en plattform för framtida expansion till nya marknader.
    Photo: Postmuseum

Glaskonst

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to