Arkivalier: Diverse 1700-tal. Fjorton ritningar.

Antal ritningar och handlingar: 14

Förvärvad genom Göran Lindahl. * Uppgifter överförda från gamla accessionskatalogen. * Repro finns: 1 st FO 9x12 och 2 st DO 9x12 utan löpnummer.

Share to