Hamnisbrytare för Stockholms transport & Bogserings AB, 1947.

Share to